1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Модель формірування критеріїв під час вибору стратегії управління сталим розвитком підприємства

Модель формірування критеріїв під час вибору стратегії управління сталим розвитком підприємства

А.Л. Шаповалов, М.В. Гринчак, К.В. Кузьмичова
Анотації на мовах:

Для обґрунтованого і ефективного ухвалення рішень по управлінню сталим розвитком діяльності підприємств розглядаються модель і технологія побудови критеріїв для цілей аналізу і діагностики його функціонування.
Ключові слова: сталий розвиток, критерій, прибуток, алгоритм