1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Метод інтеграції результатів апріорного та апостеріорного аналізу безпеки критичних інфраструктур

Метод інтеграції результатів апріорного та апостеріорного аналізу безпеки критичних інфраструктур

Є.В. Брежнєв
Анотації на мовах:

В статті запропоновано підхід до оцінки безпеки критичних інфраструктур, який базується на інтеграції результатів апріорного та апостеріорного аналізу безпеки. Інтеграція результатів розглядається в якості одного з основних принципів ризик аналізу безпеки інфраструктур та систем, відмови та аварії яких характеризуються великою важкістю наслідків для людини та навколишнього середовища. Розглянуто варіанти відношень між апріорною та апостеріорною моделями. Даний підхід дозволяє уточнити параметри апріорної математичної моделі, яка використовується для аналізу безпеки інфраструктур. Це дозволить підвищити достовірність результатів оцінки безпеки та обгрунтованність рішень щодо зниження ризиків до прийнятного рівня.
Ключові слова: критична інфраструктура, безпека, апріорний та апостеріорний аналіз