1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Синтез методів комплексного аналізу даних моніторингу екосистем в умовах інформаційної невизначеності

Синтез методів комплексного аналізу даних моніторингу екосистем в умовах інформаційної невизначеності

О.С. Бутенко
Анотації на мовах:

Запропоновано сценарій побудови прогнозу подальшого поширення антропогенних аномалій на основі комплексного підходу до процесу обробки та аналізу даних моніторингу. При аналізі враховувалась нестабільність і синергетичність аналізованих об'єктів. В залежності від результатів класифікації процесів їх розвитку розроблено послідовність дій визначення операторів еволюції. Послідовність дій при прогнозуванні відповідно до особливостей і виявлений-ними властивостями різних аналізованих об'єктів, показана у вигляді схематичного подання концепції прогнозування процесів розвитку аномалій на основі комплексування даних моніторингу екосистем.
Ключові слова: прогноз, невизначеність, аналіз, динаміка, апріорна інформація, специфіка