1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Технологія оцінювання текстових робіт студентів вузів в аспекті наявності в них плагіату

Технологія оцінювання текстових робіт студентів вузів в аспекті наявності в них плагіату

І.В. Груздо
Анотації на мовах:

Доказана актуальність завдання германізації 4-х основних шкал оцінювання шкал оцінювання для автоматизації процесу аналізу студентських робіт на предмет наявності в них плагіату. Показано адекватність математичного апарата нечіткої логіки для співвіднесення між собою шкал оцінювання. Описано специфіку формування підсумкових оцінок при аналізі студентських робіт на предмет наявності в них плагіату. Обґрунтовано вибір класу двовимірних функцій, при завданні лінгвістичної змінної, що описує підсумкову оцінку студентської роботи з урахуванням наявності в ній плагіату.
Ключові слова: плагіат, студентська робота, шкала, оцінювання, запозичення, функція приналежності