1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Шляхи підвищення позиції вузу в рейтингу webometrics: фактор відкритості

Шляхи підвищення позиції вузу в рейтингу webometrics: фактор відкритості

O.Г. Дубінський
Анотації на мовах:

Робота присвячена можливостям покращення позиції вузу у найбільшому міжнародному рейтингу webometrics. Розглянуто способи зміни значення фактору відкритості, з якого багато вітчизняних вузів отримали високі позиції. Визначено організаційні та технічні заходи. Показано необхідність створення вузівського цифрового репозиторію – електронної бібліотеки наукових та навчальних матеріалів.
Ключові слова: рейтинг, Webometrics, інтернет, цифровий репозиторій, сайт, Google Scholar