1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Статистичний аналіз професійно-орієнтованої роботи на кафедрі

Статистичний аналіз професійно-орієнтованої роботи на кафедрі

К.О. Метешкін, О.І. Морозова, А.Ю. Кащавцєва
Анотації на мовах:

У статті досліджуються питання, пов'язані зі статистичним аналізом професійно-орієнтованої роботи на кафедрі. Для прикладу розглядається кафедра «Геоінформаційні системи і геодезії» Харківської національної академії міського господарства. Метою даного наукового дослідження є прогнозування потоку абітурієнтів і затребуваності спеціальності «Геоінформаційні системи і технології» з використанням web-технологій.
Ключові слова: статистичний аналіз, професійно-орієнтована робота, Google Analytics, web-технології, системи підтримки освітніх процесів, кореляційний аналіз