1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОСЛІДОВНИХ ВИПРОБУВАНЬ СЕРІЙНИХ ВИРОБІВ НА НАДІЙНІСТЬ. I. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПОСЛІДОВНИХ ВИПРОБУВАНЬ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОСЛІДОВНИХ ВИПРОБУВАНЬ СЕРІЙНИХ ВИРОБІВ НА НАДІЙНІСТЬ. I. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПОСЛІДОВНИХ ВИПРОБУВАНЬ

С.М. Бабій, А.В. Шевченко, Алаа Мохаммед Абдул-Хаді
Анотації на мовах:

Для моделювання використовується метод Монте-Карло, що дозволяє формувати суміш дефектних і якісних виробів у вигляді двох кластерів псевдовипадкових чисел, моделюючих випадкові інтервали часу виникнення відмов. При цьому один із кластерів, будучи моделлю множини якісних виробів, рівномірно перемішаний з другим кластером, моделюючим множину дефектних виробів, процентним вмістом якого можна управляти. Сформована партія виробів (генеральна сукупність) піддається послідовним випробуванням, метою яких є підтвердити встановлений заздалегідь відсоток бракованих виробів, що містяться в партії.
Ключові слова: вибірка, вірогідність приймання, вірогідність бракування, ризик замовника, ризик виробника, гіпотеза що перевіряється, альтернативна гіпотеза, закон Пуассона