1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. Методика проектування цифрового гамма-спектрометра

Методика проектування цифрового гамма-спектрометра

О.В. Банзак, О.В. Карпенко, О.В. Маслов
Анотації на мовах:

У даній статті отримана модель цифрового гамма-спектометра, що дозволяє оцінювати вплив частоти дискретизації на величину зсуву піків енергетичного спектра й роздільні властивості спектрометра при виборі параметрів його апаратної реалізації.
Ключові слова: гамма-спектометр, дискретизація сигналу, коефіцієнт підсилення, імпульс, локальний мінімум і максимум