1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. Модифікація методу направленого перебору для оптимізації топології систем з регулярним розподіленням елементів

Модифікація методу направленого перебору для оптимізації топології систем з регулярним розподіленням елементів

В.В. Безкоровайний, О.В. Соболєва
Анотації на мовах:

Запропонована евристична модифікація комбінаторного методу направленого перебору локальних екстремумів функції мети для розв'язання задачі структурно-топологічної оптимізації трирівневих централізованих територіально розподілених систем з регулярним розподіленням елементів. Наведені результати експериментального дослідження точності та складності запропонованої модифікації методу.
Ключові слова: територіально розподілена система, синтез, топологія, оптимізація, стільникові структури, регулярні структури, модель, метод, алгоритм