1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. MIMO РЛС ЗАСНОВАНА НА ЗАСТОСУВАННІ ХАОТИЧНИХ СИГНАЛІВ В МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНІЙ СИСТЕМІ ППО

MIMO РЛС ЗАСНОВАНА НА ЗАСТОСУВАННІ ХАОТИЧНИХ СИГНАЛІВ В МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНІЙ СИСТЕМІ ППО

К.С. Васюта, Ф.Ф. Зоц, С.М. Ковалевський
Анотації на мовах:

У роботі синтезована структурна схема MIMO РЛС на основі ортогональних хаотичних сигналів, що відрізняються початковими значеннями формування. Відмінність в початкових значеннях формування хаотичних несучих дозволить застосувати традиційну кореляційно-фільтрову обробку сигналів і реалізувати багатоканальний огляд простору. Показано, що поєднання принципів побудови багатопозиційних і багатоканальних MIMO РЛС із застосуванням ортогональних хаотичних сигналів дозволяє забезпечити одночасно оцінку координат цілі, скритність функціонування, багатоканальність і електромагнітну сумісність РЛС в мережецентричній системі ППО.
Ключові слова: MIMO РЛС, хаотичний сигнал, мережецентрична система