1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. Дослідження властивостей трансформованих інваріантних ознакових описів на базі ортогональних перетворень

Дослідження властивостей трансформованих інваріантних ознакових описів на базі ортогональних перетворень

Н.В. Власенко
Анотації на мовах:

Робота присвячена дослідженню властивості інваріантності при використанні дискретних ортогональних перетворень для структурних описів зображень в задачах розпізнавання. Наведені результати експериментальних досліджень при зіставленні описів у вихідному та трансформованому просторах ознак з точністю до порогового значення.
Ключові слова: характерні ознаки, структурний опис, розпізнавання, SURF, дескриптори, перетворення УолшаАдамара, інваріантність