1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. ВИМОГИ ДО ВИДАЛЕННЯ ІМІТАТОРІВ АКТИВНИХ ЗАВАД ПРИ ПОЛІГОННИХ ВИПРОБУВАННЯХ РЛС

ВИМОГИ ДО ВИДАЛЕННЯ ІМІТАТОРІВ АКТИВНИХ ЗАВАД ПРИ ПОЛІГОННИХ ВИПРОБУВАННЯХ РЛС

В.Ф. Зюкін, Д.Ю. Свистунов, О.В. Белавін
Анотації на мовах:

Розраховується точність оцінки параметрів зони виявлення РЛС залежно від видалення випромінюючого пристрою, що імітує реальний постановник активних завад. Враховуються сферичність фазового фронту падаючої на антенну грату РЛС електромагнітної хвилі, а також перевідбіття завади підстилаючою поверхнею. Визначаються вимоги до видалення імітатора завад при випробуваннях РЛС.
Ключові слова: постановник активних завад, імітатор завад, зона виявлення РЛС при дії завад