1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. Метод локалізації інформативних областей на основі низькорівневих характеристик зображення

Метод локалізації інформативних областей на основі низькорівневих характеристик зображення

А.О. Каргін, А.В. Сергієнко, О.Є. П’ятикоп, В.С. Плескачевська
Анотації на мовах:

У статті розглядається метод локалізації номера чавуновізного ковша на його фото на основі низькорівневих характеристик зображення. Наводиться поетапний опис методу: порогова обробка зображення до монохромного із автоматичним вибором порогу, обрізання зображення за допомогою гістограм розподілу яркостей, відсіювання незначущих і локалізація інформативних областей, виділення інформативних областей. Приведені результати комп'ютерних експериментів.
Ключові слова: зображення, функція яскравості, поріг яскравості, монохромність, локалізація, монохромність, гістограма