1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. Підвищення ефективності радіолокації цілей в приземному шарі на основі застосування просторових фільтрів селекції

Підвищення ефективності радіолокації цілей в приземному шарі на основі застосування просторових фільтрів селекції

Р.Ю. Кольцов, Є.С. Лєнков, В.М. Лоза
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається вплив інтерференції сигналів при двопроменевому розповсюдженні радіохвиль при малих кутах місця цілі на інформаційні характеристики радіолокаційної станції (РЛС). Представлено результати синтезу системи просторової селекції перевідбитого сигналу методом ортогонального проектування та оцінки його ефективності в порівнянні з оптимальним алгоритмом.


Ключові слова: радіолокаційна станція, фільтр-проектор, маловисотна ціль