1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. Робастний метод оцінювання взаємної затримки сигналів

Робастний метод оцінювання взаємної затримки сигналів

Д.О. Куркин, О.О. Роєнко, В.В. Лукин
Анотації на мовах:

Запропонована нова методика оцінки взаємної затримки сигналів, прийнятих двома рознесеними сенсорами, в основі якої лежить робастне оцінювання в області взаємного спектру. Проведено дослідження ефективності запропонованої методики і виконаний порівняльний аналіз з класичним методом оцінювання тимчасової затримки. Як модель перешкод вибрані процеси, які описуються симетричним α-стабільним розподілом. Дослідження проведені як для згенерованого речеподібного сигналу, так і для реального сигналу, отриманого за допомогою звукоз аписного устаткування.
Ключові слова: симетричний α-стабільний розподіл, робастное оцінювання, рознесені сенсори, взаємна затримка сигналів