1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. Ентропійний аналіз динамічних змінних

Ентропійний аналіз динамічних змінних

Ю.П. Мачехін, Ю.С. Курський
Анотації на мовах:

У статті отримали розвиток моделі вимірювань та аналізу результатів вимірювань динамічних змінних нелінійних динамічних систем. Запропоновано підхід до аналізу результатів вимірювання, заснований на ключових положеннях ймовірнісної теорії інформації. Розглянута ентропія Шеннона, як величина, що характеризує невизначеність вимірювання та динаміку поведінки системи. Запропоновано вирази зв'язку невизначеності вимірювання та ентропії, а також вираз ентропії Шеннона для динамічних змінних нелінійних динамічних систем.
Ключові слова: динамічна змінна, нелінійна динамічна система, невизначеність вимірювання, імовірнісна теорія інформації, ентропія Шеннона