1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. Нова методика обробки результатів експериментів і автоматичної побудови математичної моделі досліджуваного об'єкту

Нова методика обробки результатів експериментів і автоматичної побудови математичної моделі досліджуваного об'єкту

О.В. Синяєва, O.I. Завгородній, А.О. Журавський, Л.І. Курпа, Г.О. Старець
Анотації на мовах:


Анотация: Старі методи отримання математичної моделі не завжди можуть бути використані в умовах виробництва, що діє. У зв'язку з цим була зроблена спроба розробити нову методику обробки експериментальних даних і комп'ютерну програму на її базі.


Ключові слова: автокореляція, комп'ютерна програма, коефіцієнти кореляції, математична модель, метод найменших квадратів, пасивний експеримент, планований експеримент