1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. Метод формалізації знань щодо можливих варіантів дій повітряного противника, які спрогнозовані в ході підготовки до ведення бойових дій

Метод формалізації знань щодо можливих варіантів дій повітряного противника, які спрогнозовані в ході підготовки до ведення бойових дій

А.М. Носик, О.В. Перепелиця, О.С. Бодяк
Анотації на мовах:

У статті представлено метод формалізації знань про можливі варіанти дій повітряного противника, що спрогнозовані в ході підготовки до ведення бойових дій, на основі інтервальної нечіткої множини типа 2 в нечіткій постановці.
Ключові слова: варіант дій, прогнозування, нечітка множина, лінгвістична змінна, нечітка змінна