1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. Методика удосконалення процесу обробки авторського оригіналу

Методика удосконалення процесу обробки авторського оригіналу

І. О. Бондар, К. В. Гула
Системи обробки інформації. — 2013. — № 1(108). — С. 138-144.
УДК 655.52
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В рамках статті представлені етапи удосконалення процесу взаємодії автора та видавництва під час обробки авторського оригіналу. Одним з кроків є використання розробленої моделі для вибору оптимальної стратегії взаємодії видавництва з автором за допомогою теорії ігор. Також у статті розглядається використання методу побудови діаграми Ісікави. FMEA-аналіз, використаний для обробки результатів побудованої діаграми, дозволив здійснити вибір найважливіших проблем, що потребують вирішення у багатьох видавництвах.
Ключові слова: автор і видавництво, авторський оригінал (АО), ігрова модель, обробка АО, стратегії взаємодії
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бондар І. О. Методика удосконалення процесу обробки авторського оригіналу / І. О. Бондар, К. В. Гула  // Системи обробки інформації. — 2013. — № 1. — С. 138-144.