1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. Ієрархічна нечітко-ймовірностна модель у задачах управління ризиками

Ієрархічна нечітко-ймовірностна модель у задачах управління ризиками

О.М. Власенко, Є.І. Кучеренко
Анотації на мовах:

В роботі розглянуто проблему аналізу неповної, неточної та суперечливої інформації в задачах керування ризиками з використанням нечіткої логіки та ймовірнісного підходу до міркувань. Запропонована модифікація ієрархічної знання-орієнтованої системи нечіткого логічного виведення Такагі-Сугено з нечітко-ймовірнісними локальними підмоделями.
Ключові слова: керування ризиками, нечітка логіка, ієрархічні системи, нечітко-ймовірнісні правила