Задача дбайливої господині

В.Ю. Дубницький, Д.Б. Столярук
Анотації на мовах:


Анотация: Обчислено значення коефіцієнта запасу і страхового запасу, що забезпечує безперебійну роботу системи за умови того, що не всі розподіли –доданки вхідного і вихідного потоків нормальні.


Ключові слова: коефіцієнт запасу, сума випадкових величин, закони розподілу найбільшого значення, найменшого значення, Бирнбаума-Сандерса, нормальний, зворотний розподіл гауса, Вейбулла, Гамма- розподіл, центральна гранична теорема, умови Ліндеберга