1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. Варіант ефективної реалізації методу побудови ґеш-функції на основі хаотичних відображень зі змінними параметрами й паралельною організацією обчислень

Варіант ефективної реалізації методу побудови ґеш-функції на основі хаотичних відображень зі змінними параметрами й паралельною організацією обчислень

А.В. Антонов, В.Б. Бзот
Анотації на мовах:

Запропоновано варіант ґеш-функції на основі вдосконаленого методу побудови ґеш-функцій із застосуванням хаотичних відображень зі змінними параметрами й паралельною організацією обчислень. Підтверджено очікувані характеристики статистичної безпеки й обчислювальної ефективності. Узагальнено результати досліджень відповідного методу, наведені рекомендації з його практичного застосування.
Ключові слова: геш-функція, хаотичне відображення, розпаралелювання, безпека