1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. Узагальнена модель фреймворка функціонального сервісу інформаційної системи

Узагальнена модель фреймворка функціонального сервісу інформаційної системи

М.В. Євланов, В.А. Никитюк
Анотації на мовах:

Розглядається задача розробки моделі програмного забезпечення функціонального сервісу як елемента сервісорієнтованої інформаційної системи. Як основний шаблон розробки програмного забезпечення функціонального сервісу обраний паттерн MVC (Model–View–Controller). Запропонована узагальнена категорна модель фреймворка функціонального сервісу інформаційної системи. Модель описує основні зв'язки між представленнями різних компонентів фреймворка й семантичного опису функціонального сервісу.
Ключові слова: сервіс, паттерн проектування, Model–View–Controller, фреймворк, семантичне представлення