1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. Показник ефективності системи управління комп’ютерною мережею

Показник ефективності системи управління комп’ютерною мережею

Ю.І. Лосєв, К.М. Руккас, С.І. Шматков, Мохамед СаламеАбрахім Арабіат
Анотації на мовах:

Розроблений показник ефективності системи управління комп'ютерною мережею. Показано, що ефективність управління процесами обробки і доставки інформації необхідно оцінювати за результатами приросту ефективності мережі за наявності управління відносно її ефективності без управління за умови забезпечення необхідної якості обслуговування. Показана необхідність і можливість обліку при управлінні цінності передаваної інформації.
Ключові слова: комп’ютерна мережа, ефективність управління комп’ютерними мережами, математична модель