1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. Імітаційне моделювання інсулінемії для розробки автоматизованої системи діагностики

Імітаційне моделювання інсулінемії для розробки автоматизованої системи діагностики

С.С. Лапта
Анотації на мовах:

Побудовано математичну модель гомеостазу інсулінемії, що вперше фізіологічно адекватно відтворює залежність від часу рівня інсулінемії у капілярній крові при проведенні внутрішньовенного тесту толерантності до глюкози. Ця модель має теоретичний інтерес у якості основи для одержання моделі вуглеводного обміну та може бути використана для діагностики стану секреції інсуліну у пацієнта.
Ключові слова: інсулінемія, вуглеводний обмін, гомеостаз