1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. Динаміка застосування технологій дистанційного банківського обслуговування банками України: аналіз веб-ресурсів

Динаміка застосування технологій дистанційного банківського обслуговування банками України: аналіз веб-ресурсів

О.О. Гордєєв, О.М. Семенченко
Анотації на мовах:

Проведено аналіз офіційних веб-ресурсів банків України, в результаті якого були визначені технології дистанційного банківського обслуговування (ДБО) застосовуються банками в своїй діяльності. Отримані результати аналізу були зіставлені з аналогічними результатами річної давності. В результаті проведеної роботи були визначені зміни в номенклатурі технологій ДБО за означений період.
Ключові слова: технології дистанційного банківського обслуговування, офіційні сайти банків, банки України