1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. Система підтримки прийняття рішень по управлінню трудовими ресурсами проекту

Система підтримки прийняття рішень по управлінню трудовими ресурсами проекту

Н.В. Косенко
Анотації на мовах:


Анотация: Робота присвячена розробці системи підтримки прийняття рішень по управлінню трудовими ресурсами проекту. Розроблена методика оцінки кандидатів в проект по особових, психологічних і узагальнених характеристиках. Розглянуті завдання створення системи підтримки прийняття рішень управління персоналом проекту. Запропонована укрупнена архітектура системи підтримки прийняття рішень по управлінню трудовими ресурсами.


Ключові слова: управління проектами, трудові ресурси, система підтримки прийняття рішень