1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. Інформаційна технологія оцінювання безпеки людино-машинного інтерфейсу інформаційно-керуючих систем

Інформаційна технологія оцінювання безпеки людино-машинного інтерфейсу інформаційно-керуючих систем

А.О. Орєхова
Анотації на мовах:

Запропонована інформаційна технологія оцінки якості та функціональної безпеки ЛМІ ІКС, заснована на Safety Case методології та запропонованому автором методі комплексної оцінки на всьому життєвому циклі ЛМІ. Описано структуру та основні етапи використання інформаційної технології. Розглянуто приклади інноваційних технологій проектування ЛМІ систем моніторингу та управління технологічним обладнанням. Розроблені інструментальні засоби для підтримки запропонованої інформаційної технології, описані їх основні функції та можливості. Запропонована інформаційна технологія та розроблені інструментальні засоби можуть бути використані для оцінки якості та функціональної безпеки ЛМІ ІКС критичних систем.
Ключові слова: інформаційна технологія, людино-машинний інтерфейс, якість у використанні, юзабіліті, Safety Case, функціональна безпека, інформаційно-керуючи системи