1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. Використання електронних учбових ресурсів в дистанційному навчанні

Використання електронних учбових ресурсів в дистанційному навчанні

О. Є. Поморцева
Анотації на мовах:

Розглянуті можливості і особливості використання мультимедійних електронних навчальних ресурсів в освіті, зокрема дистанційної. Охарактеризовані специфічні функції даного виду навчальних ресурсів, їхні достоїнства та недоліки. Запропоновані рекомендації дозволяють більш ефективно використовувати такого роду ресурси при дистанційній формі навчання, коли немає можливості живого спілкування з викладачем. Також акцентовано увагу на тому, що використання електронних підручників доцільне тільки в комплексі з іншими навчальними системами, при цьому, не відкидаючи, а взаємно доповнюючи друкарські видання.
Ключові слова: дистанційне навчання, електронний навчальний ресурс, комп'ютерні технології, динамічна схематизація, комплексне сприйняття інформації, голосовий супровід інформації, перехресні посилання, аудіоінформація, інтерактивні засоби контролю