1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОСЛІДОВНИХ ВИПРОБУВАНЬ СЕРІЙНИХ ВИРОБІВ НА НАДІЙНІСТЬ. II. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОСЛІДОВНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ТРАДИЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ НА БАЗІ ОДНОКРАТНОЇ ВИБІРКИ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОСЛІДОВНИХ ВИПРОБУВАНЬ СЕРІЙНИХ ВИРОБІВ НА НАДІЙНІСТЬ. II. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОСЛІДОВНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ТРАДИЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ НА БАЗІ ОДНОКРАТНОЇ ВИБІРКИ

С.М. Бабій, А.В. Шевченко, Алаа Мохаммед Абдул-Хаді
Анотації на мовах:

Аналізується економічність методу послідовних випробувань на базі наростаючого об'єму вибірки у порівнянні з традиційним методом, що використовує вибірку фіксованого об'єму. Викладається підхід до корекції значень ризиків  та  прийняття рішень в задачі контролю якості партії виробів по параметру надійності. Реалізація підходу можлива методом моделювання Монте-Карло, економічність якого виправдовує себе за рахунок попереднього вибору значень ризиків  і  шляхом їх корекції на вибірках спроможного обсягу.
Ключові слова: вибірка, ризик замовника, ризик виробника, гіпотези Н0 і Н1, критерій вибору рішення заданої сили, середній обсяг вибірки Мі(n)