1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. МЕТОД ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ В ТЕХНОЛОГІЯХ ARCGIS

МЕТОД ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ В ТЕХНОЛОГІЯХ ARCGIS

Є.І. Кучеренко, І.С. Глушенкова, С.О. Глушенков
Анотації на мовах:

В роботі запропоновано комплекс базових операцій побудови нечітких логічних функцій у знання орієнтованих геоінформаційних системах (ГІС) та технологіях. На базисі операцій створено нову модель процесів побудови растрових відображень, що дає змогу створення розширених методів аналізу зображень об’єктів у ГІС. Сформульовано стратегію нового методу обробки та аналізу растрових та векторних відображень в ArcGIS технологіях. Моделі та методи апробовано на комплексі задач геоінформаційного аналізу, підтверджено їх адекватність та ефективність.
Ключові слова: модель процесів, нечіткі логічні функції, метод, геоінформаційні технології