1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Аналіз впливу доплеровського сигналу інформаційної завади на вузько смуговий фільтр

Аналіз впливу доплеровського сигналу інформаційної завади на вузько смуговий фільтр

К.П. Мсаллам
Анотації на мовах:

В статті приведені результати досліджень порівняльної завадостійкості доплеровського фільтру, реалізованого на поширених схемах частотних дискримінаторів: з налагодженим контуром і фазообертачем; зі змішувачем та диференціюванням; з розлагодженими контурами; коливанням частоти. В якості кількісної міри погіршення завадостійкості прийнято співвідношення еквівалентної спектральної щільності флуктуаційної похибки вимірювання реального дискримінатора до відповідної похибки оптимального дискримінатора.
Ключові слова: фільтр, сигнал, дискримінатор, похибка, вимірювання, білий шум, характеристика, оптимальний, завадостійкість