1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Імітаційне моделювання супутникової системи оцінки вектора стану нерухомого споживача

Імітаційне моделювання супутникової системи оцінки вектора стану нерухомого споживача

Е.М. Хомяков, В.М. Медведев, Ле Тхань Тунг
Анотації на мовах:

Розглянуто задачу оцінки вектора стану нерухомого споживача з використанням сигналів навігаційних космічних апаратів глобальної навігаційної супутникової системи GPS. З використанням імітаційної моделі досліджена потенційна точність оцінок вектора стану нерухомого споживача при обробці вимірів методом фільтра Калмана. З використанням відомих моделей систематичних погрішностей виміру кодових псевдовідстаней і фазових псевдошвідкістей виконаний аналіз рівня цих погрішностей і відповідних зсувів в оцінках вектора стану споживача. Вихідні дані і результати моделювання приведені стосовно до умов В'єтнаму.
Ключові слова: навігаційна супутникова система, вектор стану, нерухомий споживач, кодова псевдодальность, фазова псевдоскорость, фільтр Калмана