1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. МЕТОД КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В АВТОМАТИЗОВАНИХ ТРЕНАЖЕРАХ ПО ПІДГОТОВЦІ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ АЕС

МЕТОД КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В АВТОМАТИЗОВАНИХ ТРЕНАЖЕРАХ ПО ПІДГОТОВЦІ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ АЕС

П.Ф. Буданов, К.Ю. Бровко
Анотації на мовах:

Розглянуті існуючі методи кластерного аналізу і показано, що для завдання обробки інформації про зміни і відхилення параметрів технологічного процесу, доцільніше необхідно використовувати методи ієрархічного дивизимного і алгомеративного типу, які дозволяють об'єднувати і зв'язувати технологічні параметри в кластер-кластерні агрегації. Для опису процесу обробки об'єму інформації в автоматизованих тренажерах з підотовки оперативного персоналу АЕС, запропонована математична модель зміни параметрів технологічного процесу в статичній залежності від кількісної величини фрактальної розмірності, що характеризує міру заповнення інформаційного простору, а також запропонований підхід до розробки алгоритму прийняття рішень оперативним персоналом в нештатних аварійних ситуаціях на АЕС, для вибору оптимальних варіантів рішення
Ключові слова: автоматизовані системи навчання, оперативний персонал, штатні і нештатні ситуації, модель і алгоритм тренажера, кластерний аналіз