1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Склади композицій електричних контактів для низьковольтних електричних апаратів

Склади композицій електричних контактів для низьковольтних електричних апаратів

Т.П. Павленко
Анотації на мовах:

Розглядаються питання о необхідності втілення нових електричних контактів, які мають особливі термоемісійні властивості та призначені для низьковольтних комутаційних електричних апаратів. Низьковольтні комутаційні електричні апарати є номенклатурою електротехнічних пристроїв, необхідних не тільки в системі енергопостачання, а також в промисловості, на транспорті і в побуті. Працездатність таких електричних апаратів залежить від контактних систем. У даній роботі пропонується заміна контактних композицій, що існують в даний час, на склади, робота яких заснована на термоемісійних явищах. Отримані склади композицій контактів володіють підвищеною дугостійкістю, не мають токсичних і дорогих елементів.
Ключові слова: електричний контакт, контактна композиція, дугостійкість, термоемісійні явища