1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Модель рубрікованого об'єкта в задачах машинного аналізу текстів, що враховує значущість структурних частин

Модель рубрікованого об'єкта в задачах машинного аналізу текстів, що враховує значущість структурних частин

І.В. Груздо
Анотації на мовах:

Розглянута формальна постановка задачі машинного аналізу природно мовних об'єктів з метою виявлення запозичень на прикладі виявлення плагіату в письмових роботах учнів. Описана нечітка структурна модель об'єкта текстологічного аналізу. Викладено методику визначення відстаней між рівнями ієрархій зазначеної моделі.
Ключові слова: текстологічний аналіз, письмова робота, ієрархічна нечітка модель структури тексту, рівні ієрархії