1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Методичний підхід до визначення пріоритетних напрямів розвитку системи військового призначення

Методичний підхід до визначення пріоритетних напрямів розвитку системи військового призначення

М.Ю. Мокроцький, В.В. Варава, К.І. Лугова
Анотації на мовах:

Розглянуто визначення вагових коефіцієнтів часткових критеріїв важливості напрямів розвитку системи військового призначення з використанням методу аналізу ієрархій. Використана адитивна згортка нормованих часткових критеріїв важливості з урахуванням їх вагових значень для визначення узагальнених коефіцієнтів важливості напрямів розвитку системи військового призначення.
Ключові слова: напрями розвитку, критерій, ієрархія, коефіцієнт важливості