1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ УМОВ КОШИ-РІМАНА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЗНАЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ І УПРАВЛІННЯ НИМИ

ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ УМОВ КОШИ-РІМАНА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЗНАЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ І УПРАВЛІННЯ НИМИ

В.Ю. Дубницький, О.Е. Петренко
Анотації на мовах:

Для лінійної, показникової, логарифмічної і степеневої виробничих функцій одного комплексного аргументу і комплексних коефіцієнтів доведено виконання умов Коши-Рімана. Визначені еластичності цих функцій по комплексному аргументу, обчислені еластичності їх модулів по дійсній і уявній частині аргументу.
Ключові слова: функція комплексної змінної, виробнича функція, комплекснозначна виробнича функція, лінійна, показникова, логарифмічна, степенева виробнича функція одного комплексного аргументу, еластичність виробничої функції