1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. ДОСЛІДЖЕННЯ K-ЗНАЧНИХ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

ДОСЛІДЖЕННЯ K-ЗНАЧНИХ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

С.Ю. Леонов
Анотації на мовах:

У статті розглядаються властивості K-значних звичайних диференційних рівнянь. Доводиться теорема сутності та єдності рішення задачі Коши для K-значних звичайних диференційних рівнянь. Розглядається знаходження загального рішення задачі Коші для деяких з простих K-значних диференційних рівнянь, використовуваних для моделювання цифрових елементів в системі на основі K-значного диференційного числення.
Ключові слова: K-значні звичайні диференційні рівняння, поле напрямів, ізокліни, загальне рішення задачі Коші, моделювання цифрових елементів