1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Розподільна задача лінійного програмування

Розподільна задача лінійного програмування

О.В. Сіра
Анотації на мовах:

Розглянуто задачу раціонального використання багатовимірного ресурсу. Описано математичну модель цієї задачі у вигляді розподільної задачі лінійного програмування. Для вирішення задачі запропонована декомпозіційна процедура, яка проста в реалізації, однак дає лише наближене рішення. Більш точне рішення забезпечується в результаті спеціального перетворення вихідної моделі до математичної моделі, типової для транспортних задач лінійного програмування. Отримані співвідношення для розрахунку необхідних значень параметрів перетворення.
Ключові слова: раціональний розподіл ресурсу, розподільне завдання лінійного програмування, декомпозиція, транспортне завдання