1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Методи виявлення та виправлення помилок в перестановках

Методи виявлення та виправлення помилок в перестановках

О.А. Борисенко, О.Є. Горячев
Анотації на мовах:

У роботі досліджуються завадостійкі коди на перестановках з метою застосування їх для достовірної передачі та зберігання інформації. Пропонуються методи виявлення та виправлення помилок в перестановках, що використовують їх структурну надмірність. Виправлення помилок за допомогою цих методів не вимагає повторної передачі помилкових елементів перестановок.
Ключові слова: перестановки, завадостійкі коди, виявлення помилок, виправлення помилок