1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Дискретизація середовища поширення інформації

Дискретизація середовища поширення інформації

І.О. Громико
Анотації на мовах:

У статті наведені приклади некоректності застосування в державних стандартах узагальненого словосполучення «середовище поширення (носіїв) інформації». Доведено, що середовище поширення складається з дискретних елементів і являє собою численні групи (ланцюжки) носіїв інформації. Наведено скориговані визначення словосполучень термінів і визначень у системі технічного захисту інформації. Показано необхідність графічного відображення груп (ланцюжків) носіїв інформації за допомогою нових інформаційно-логічних схем.
Ключові слова: інформація, середовище поширення, канал витоку