1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Формалізація якісних показників оцінки рівня гарантій інформаційної безпеки

Формалізація якісних показників оцінки рівня гарантій інформаційної безпеки

Д.С. Комін, М.В.Мурзін, С.В.Шварчук, І.Ю.Грідасов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються основні якісні характеристики, що оцінюються експертом в ході експертизи систем захисту інформації. Наведена формалізація показників повноти опису та достатності з позиції рішення задач системного аналізу. Описуються критерії прийняття рішень по оцінці показників повноти опису та достатності на основі рівня інформованості експерта.


Ключові слова: вимоги гарантій, експертиза, якісні показники