1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ МАРШРУТИЗАЦІЇ, ЩО ПРЕДСТАВЛЕНА АЛГЕБРАЇЧНИМИ РІВНЯННЯМИ СТАНУ MPLS-МЕРЕЖІ

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ МАРШРУТИЗАЦІЇ, ЩО ПРЕДСТАВЛЕНА АЛГЕБРАЇЧНИМИ РІВНЯННЯМИ СТАНУ MPLS-МЕРЕЖІ

О.В. Лемешко, О.В. Козлова, А.О. Романюк
Анотації на мовах:

Пропонується потокова модель відмовостійкої маршрутизації, що представлена алгебраїчним рівняннями стану в MPLS-мережі. Модель дозволяє для одного потоку обчислити два види шляхів: основний і резервний. У результаті розв’язання задачі відмовостійкої маршрутизації в MPLS-мережі мінімізується класична метрика основного і резервного шляху. У структуру потокової моделі введені нелінійні обмеження для забезпечення реалізації різних схем резервування: захисту каналу, вузла і маршруту.
Ключові слова: математична модель, відмовостійка маршрутизація, Fast ReRoute, захист вузла, захист каналу, захист маршруту