1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Розробка і дослідження математичної моделі комп'ютеризованої інформаційно-вимірювальної управляючої системи критичного застосування з урахуванням чинника зовнішніх дій

Розробка і дослідження математичної моделі комп'ютеризованої інформаційно-вимірювальної управляючої системи критичного застосування з урахуванням чинника зовнішніх дій

С.М. Порошин, С.Г. Семенов
Анотації на мовах:

У статті проведений аналіз існуючих підходів математичного моделювання технічних систем. Розроблена математична модель комп'ютерної системи критичного застосування (КСКЗ), що відрізняється від відомих обліком чинника апріорної невизначеності зовнішніх деструктивних дій. Проведені дослідження адекватності розробленої моделі в умовах можливої зловмисної дії. Побудовані фазові портрети КСКЗ, що функціонує в нормальних і аномальних умовах.
Ключові слова: комп'ютерна інформаційно-вимірювальна управляюча система критичного застосування, зовнішні зловмисні дії, простір станів, фазовий портрет