1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Формальне представлення ймовірнісно-часових графів аналізу протоколів комп’ютерних мереж за допомогою семантико-числової специфікації

Формальне представлення ймовірнісно-часових графів аналізу протоколів комп’ютерних мереж за допомогою семантико-числової специфікації

C.І. Шматков
Анотації на мовах:

У статті розглянута задача формалізації процесу аналізу протоколів комп’ютерних мереж, що представлені у вигляді ймовірнісно-часових графів. У якості засобів формального представлення запропоновано використовувати апарат структур семантико-числової специфікації. Показано, що використання розроблених пропозицій створює передпосилання до суттєвого скорочення обчислювальної складності процедури аналізу протоколів комп’ютерних мереж.
Ключові слова: протоколи комп’ютерних мереж, ймовірнісно-часові графи, семантико-числова специфікація