1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Методи вторинної обробки рентгенограм

Методи вторинної обробки рентгенограм

О.О. Шамраєва
Анотації на мовах:

У роботі розглянуто питання вторинної обробки рентгенограм, які пов'язано з фільтрацією зображень, збільшенням контрасту, сегментацією кісткових структур. Запропоновано комплексний метод обробки напівтонових зображень, зокрема, рентгенограм.
Ключові слова: рентгенограма, адаптивний медіанний фільтр, степеневе перетворення, підвищення контрасту, сегментація, поріг бінаризації, морфологічний фільтр