1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Математичне моделювання багатофазних матеріальних потоків внутрівиробничої логістики

Математичне моделювання багатофазних матеріальних потоків внутрівиробничої логістики

Р.В. Артюх, Д.Е. Лисенко
Анотації на мовах:

Стаття присвячена завданню математичного моделювання процесів внутрівиробничої логістики. Розглянуто можливості використання для моделювання різних видів виробничих процесів моделей систем масового обслуговування, що відрізняються структурою черг і інших параметрів. Побудовано модель технологічного процесу у формі багатофазної одноканальної системи масового обслуговування. Отримано розрахункові формули для визначення ряду характеристик виробничого процесу. Моделювання дозволяє проаналізувати можливості технічного й ресурсного оснащення виробничого процесу, оцінити його ефективність і виявити "вузькі" місця. Результати моделювання можуть бути використані для підвищення ефективності планування й управління логістичним забезпеченням виробництва.
Ключові слова: внутрішньовиробнича логістика, матеріальний потік, система масового обслуговування