1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Єдиний інформаційний простір виробничих підприємств на основі зв’язаних даних

Єдиний інформаційний простір виробничих підприємств на основі зв’язаних даних

В.В. Завгородній, С.С. Щербак
Анотації на мовах:

В статті розроблена математична модель єдиного інформаційного простору виробничого підприємства на основі зв’язаних даних, отримала подальший розвиток математична модель розподіленої інформаційної системи виробничого підприємства, яка забезпечує ефективне виконання задач оперативного управління, а також запропонована модель взаємодії користувача з інформаційним простором.
Ключові слова: Linked Data, RDF, SPARQL, Semantic Web, Virtuoso, шаблони інтеграції