1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Модель багатофакторного вибору команди проекту з урахуванням міжособистісних відносин

Модель багатофакторного вибору команди проекту з урахуванням міжособистісних відносин

Н.І. Калита, І.В. Балабанов
Анотації на мовах:

Розглядається синтез математичної моделі формування оптимальної команди проекту, яка враховує вимоги до професійних і особистісних якостей претендентів при призначенні їх на певні посади в проекті.
Ключові слова: ефективна команда проекту, функціональні ролі, особові риси, соціометричні індекси, функція корисності, транспортне завдання